Pelinjohtaja (PJ, GM, "Game Master") tarkoittaa (pöytä- tai) liveroolipeliä sen kestäessä johtavia henkilöitä, usein myös muita keskeisiä järjestäjiä. PJ:t ovat usein pitkälti samat kuin pelin käsikirjoittajat. PJ:t esimerkiksi ratkovat hahmo- tai sääntöepäselvyyksiä sekä joissain larpeissa ohjaavat myös eräiden juonten kulkua. PJ:ien apua pyydetään usein simuloitaessa jotakin, jota pelaajat eivät voi itse näytellä tai simuloida, esimerkiksi kutsuttaessa pelaajattomia hahmoja tai soitettaessa heille, tehtäessä sellaisia loitsuja tai asioita, joille ei ole sääntöjä ja joita pelaajien ei toivota improvisoivan, tms. Larpeissa on lähes aina pelinjohtajia, pienimmissä vain yksi.

Vrt. EPH (ei-pelaajahahmo), jollaisten pelaajia ei yleensä pidetä pelinjohtajina, ellei heillä ole varsinaisempia PJ-tehtäviä.

Larp.fi 2.0