Larp (larppaaminen, liveroolipelaaminen) - MITÄ LIVE-ROOLIPELAUS ON?

Live-roolipeli on helpointa mieltää näytelmäksi, jossa esiintyjille annetaan ainoastaan kuvaus roolihahmoista mutta ei käsikirjoitusta. Näytelmän tapahtumat muotoutuvat, kun esittäjät toimivat näinä hahmoina annetussa tilanteessa ja pyrkivät toteuttamaan tavoitteitaan. Termi "peli" ei välttämättä ole tässä yhteydessä kaikkein osuvin, sillä minkäänlaisia voittajia tai häviäjiä ei live-roolipelauksessa ole. Tärkeintä on rooliinsa eläytyminen, ei minkään ulkoisten voittoehtojen täyttäminen. Vaikka hahmolla saattaa olla tavoitteita, joissa tämä saattaa onnistua tai olla onnistumatta, ei kukaan mittaa suoritusta millään tavoin. Olennaisinta on todellakin tarina, joka muodostuu pelissä, ei sen saattaminen päätökseen.

Heti ensimmäiseksi on syytä erottaa termit pelaaja sekä hahmo. Pelaaja on näyttelijä, ja hahmo on hänen esittämänsä rooli - nämä kaksi termiä on syytä pitää selvästi erillään.

Live-pelejä pelataan esiintymällä hahmona ja toimimalla kuten tämä toimisi kyseisessä tilanteessa. Pelaajat omaksuvat hahmonsa roolin, puhuvat kuten tämä puhuisi, toimivat kuten tämä, suhtautuvat muihin ihmisiin kuten tämä jne. Pelin tunnelma muodostuu juuri eläytymisestä hahmoihin, ja yleensä pelissä vältetään kaikkea pelin ulkopuolisista asioista puhumista - kaikki kommunikaatio käydään pelihahmojen kesken, ei pelaajien.

Ristiriitatilanteiden ratkaisemista varten useimmissa live-peleissä on sääntöjä, lähinnä sen vuoksi ettei kaikkea tarvitsisi hoitaa eläytymällä. Jos esimerkiksi kaksi hahmoa, joista kumpikin osaa jonkin verran miekkailla, päätyvät kaksintaisteluun, ei lopputulos ole alkuunkaan selvä, ja tilanteen ratkaisemiseen tarvitaan sääntöjä. Tätä varten hahmoilla live-peleissä on useimmiten lukuarvoilla kuvattuja kykyjä, jotka kertovat, miten pystyvä kyseinen hahmo milläkin alalla on. Jokaisen pelaajan on syytä opetella säännöistä ainakin perusteet, ja sääntöjä on hyvä pitää mukana pelissä siltä varalta että syntyy epäselvyyksiä. Mikäli sääntöjen tulkinnassa on ongelmia, voi joltakulta pelin järjestäjistä pyytää apua.

Toisinaan pelissä tulee eteen tilanteita, jolloin muille pelaajille on pakko puhua "pelin ulkopuolisesti": esimerkiksi jos hahmosi syöttää toiselle tämän tietämättä jotakin ainetta, joka pakottaa tämän puhumaan totta, ei pelaaja voi tietää asiasta ellei hänelle sitä kerrota pelin ulkopuolisesti. Tämä hoidetaan yksinkertaisesti toteamalla kyseiselle pelaajalle vaivihkaa, että hänen hahmonsa on nyt mainitun aineen vaikutuksen alaisena, sekä sen seuraukset. On syytä tehdä selväksi, että kyseinen asia todettiin nimenomaan pelin ulkopuolisesti - pelihahmo ei luultavasti sanonut toiselle hahmolle mitään. Tällä tavoin saatavaa pelin ulkopuolista tietoa hahmot eivät tietenkään voi käyttää hyväkseen - eli vaikka pelaaja tietääkin mistä huume on peräisin, ei hahmolla ole siitä aavistustakaan; hahmo ei välttämättä edes tiedä nauttineensa sellaista. Pelin ulkopuolinen kommunikaatio on pelin aikana syytä pitää minimissä tunnelman säilymisen vuoksi.

Järjestäjien pelaajille toimittamat pelihahmot pyrkivät olemaan kattavia kaikilta olennaisilta kohdilta, mutta kaikkia yksityiskohtia ei tietenkään voida ottaa huomioon. Pelaajien oletetaankin itse täyttävän roolistaan tyhjät kohdat eli ne seikat mitä hahmosta ei ole kerrottu. On syytä miettiä hahmon historiaa, pukeutumista, puhetyyliä, luonnetta. Onko hänellä perhe, lapsia? Miten hän suhtautuu muihin ihmisiin, kuinka luotettava hän on? Mitä hän tekee vapaa-aikanaan, mistä hän pitää, mitä inhoaa? Kaikki nämä seikat tekevät hahmosta helpomman pelata, ja ovat itse asiassa hyvin helppoja kehittää. Mikäli pelissä nousee esiin jokin asia, jota hahmosta ei ole kerrottu, on aina parempi improvisoida kuin todeta pelin ulkopuolisesti ettei ole kyseistä asiaa ehtinyt miettiä. Mitään täydellistä elämänkertaa ja psyyken kartoitusta hahmosta ei odoteta kenenkään tekevän (vaikka jotkut asiaansa todella paneutuvat pelaajat kyllä tekevät mieluusti niitäkin), mutta hahmon odotetaan olevan uskottava ja ristiriidaton. Hyvin mietityllä hahmolla pelaaminen on kaikkien kannalta nautittavampaa. Ja jos pelissä jokin tuntuu täysin käsittämättömältä, voi pelin ulkopuolisesti pyytää vaivihkaa joltakulta selvennystä.

Lisää aiheesta

Larp.fi 2.0