Kaupunkilarppi

Kaupunkilarppi (kaupunkipeli): Kaupungilla tai muuten julkisessa paikassa pidettävä larppi, joka sijoittuu, ainakin näennäisesti, nykymaailmaan ja nykyhetkeen. Mikäli kyseessä ei ole niin sanottu pervasiivinen peli, pelaajahahmot pyritään yleensä selkeästi erottamaan ulkopuolisista (mundiksista).

  • Kaupunkilivepelaajan opas, Dare Talvitie
    • siviilit ja yleiset turvallisuusnäkökohdat, yhteydenpito pelinjohtajiin, peliin kuulumattomat tilat, ja paljon muuta, mutta silti kohtuullisen lyhyehkö.
    • A Manual for City-Based Live-Action Roleplaying, edellisen hieman päivitetty laitos englanniksi. Kumpikin on CC0, joten sisällön saa kopioida tähän wikiin (mieluiten suomeksi).
Larp.fi 2.0