Hahmoteksti

Hahmoteksti tarkoittaa tietyn pelaajahahmon? pelaajalle annettavaa tiedosto[j]a, joissa hahmo kuvataan pelaajalle (esim. tausta, luonne, ominaisuudet, aiemmat tapahtumat, tilanne pelin alkaessa, kontaktiluettelo).

Tämän lisäksi yleensä on pelinjohtoa varten salaisia tiedostoja, esimerkiksi hahmojuoniluettelo, hahmotaulukko mm. roolijakoon? ja joka hahmolle hahmo-PJ-tiedosto.

Teoriassa larpin voisi järjestää pelkkien hahmotekstien pohjalta. Yleensä vaivan säästämiseksi kirjoitetaan myös hahmoryhmille yhteisiä ryhmätekstejä ("Kääpiöiden kulttuuri", "Harmaavuorten kääpiöiden tilanne") ja kaikille yhteisiä maailmatekstejä? ([pelimaailman] "Historia", "Kulttuurit") sekä offgame-tekstejä ("säännöt").

Katso myös

Larp.fi 2.0